השירותים שלנו

 

ייעוץ ארגוני

הגדרת חזון של הארגון, בניית תכניות
אסטרטגיות, הגדרה והטמעה של תרבות
ארגונית, חיזוק מנהלים במילוי תפקידם

הגדרת יעדים ומדדי ניהול והצלחה

בנייה של מערכות בקרה ארגוניות

בנייה ויישום של שאלוני משוב לעובדים ולדרג
הניהולי והפקת לקחים. טיפול בתופעות של
נשירת עובדים ושחיקה במקומות עבודה

יצירת אווירת עבודה בריאה, יעילה, יצירתית
ומהנה

 בנקאות וייעוץ פיננסי

ניתוח צורכי אשראי לחברות ועסקים והגשת
בקשות אשראי

ייעוץ משכנאות

בדיקת והוזלת עלויות

ייצוג לקוחות מול הבנקים

גישור לקוח-בנק, גישור עסקי

הבנת המשמעות של הדו"חות הכספיים על ההתנהלות הבנקאות

ייעוץ עסקי וכלכלי

תכניות עסקיות, השגת מענקים מהמדינה
בתחומים שונים, עריכת חקר שוק והיתכנות
עסקית

בדיקת כדאיות כלכלית

תקציב ובקרה

שירותי הנהלת חשבונות

ייעוץ וליווי פיננסי לרבות הבראת עסקים

יזמות

הדרכת יזמים צעירים

ליווי יזמים תוך זיהוי פוטנציאל עסקי ואפיונו
ומזעור סיכונים

בניית תכניות היתכנות עסקית למיזמים
חדשים

העצמה

זיהוי חסמים אישיים, ארגוניים ומחלקתיים

שינוי בתפיסת ה- "אני" של העובדים ושל
ההנהלה

יצירת הזדהות עם החזון והאסטרטגיה של
הארגון

ניהול זמן

ניהול מעגלי השפעה

IT מערכות מחשוב

סקירת סיכונים והתאמת מערכות אבטחת

מידע

תכנון, אומדן וביצוע עבודות תשתיות

IT הטמעת מערכות 

SAP -ו PRIORITY כמו

הכשרות מקצועיות והדרכות בהכרת המחשב
OFFICE לרבות תוכנות ה

04-6465036

052-873-0778

נוף הגליל, ישראל

  • NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

©2020 by NCG.