השירותים שלנו

 
יזמות NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

יזמות

 • הדרכת יזמים צעירים

 • ליווי יזמים תוך זיהוי פוטנציאל עסקי ואפיונו
  בניית תכניות היתכנות עסקית למיזמים
  חדשים

 • ומזעור סיכונים

 העצמה NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

העצמה

 • זיהוי חסמים אישיים, ארגוניים ומחלקתיים
 • שינוי בתפיסת ה- "אני" של העובדים ושל
 • ההנהלה
 • יצירת הזדהות עם החזון והאסטרטגיה של
 • הארגון
 • ניהול זמן
 • ניהול מעגלי השפעה

IT מערכות מחשוב

 • סקירת סיכונים והתאמת מערכות אבטחת

 • מידע

 • תכנון, אומדן וביצוע עבודות תשתיות

 • IT הטמעת מערכות 

 • SAP -ו PRIORITY כמו

 • הכשרות מקצועיות והדרכות בהכרת המחשב

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני

 • הגדרת חזון של הארגון, בניית תכניות חיזוק מנהלים במילוי תפקידם

 • הגדרת יעדים ומדדי ניהול והצלחה

 • בנייה של מערכות בקרה ארגוניות

 • יצירת אווירת עבודה בריאה, יעילה, יצירתית ומהנה

 • בנייה ויישום של שאלוני משוב לעובדים ולדרג הניהולי והפקת לקחים.

 • טיפול בתופעות של נשירת עובדים ושחיקה במקומות עבודה

 • אסטרטגיות, הגדרה והטמעה של תרבות

 • ארגונית

ייעוץ בנקאות וייעוץ פיננסי NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

 בנקאות וייעוץ פיננסי

 • ניתוח צורכי אשראי לחברות ועסקים

 • הגשת בקשות אשראי

 • ייעוץ משכנתאות

 • בדיקת והוזלת עלויות

 • ייצוג לקוחות מול הבנקים

 • גישור לקוח-בנק, גישור עסקי

 • הבנת המשמעות של הדו"חות הכספיים על ההתנהלות הבנקאות

ייעוץ עסקי וכלכלי NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

ייעוץ עסקי וכלכלי

 • תכניות עסקיות, השגת מענקים מהמדינה

 • בתחומים שונים

 • עריכת חקר שוק והיתכנות עסקית

 • בדיקת כדאיות כלכלית

 • תקציב ובקרה

 • שירותי הנהלת חשבונות

 • ייעוץ וליווי פיננסי לרבות הבראת עסקים