השירותים שלנו

 
יזמות NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

יזמות

הדרכת יזמים צעירים

ליווי יזמים תוך זיהוי פוטנציאל עסקי ואפיונו
ומזעור סיכונים

בניית תכניות היתכנות עסקית למיזמים
חדשים

 העצמה NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

העצמה

זיהוי חסמים אישיים, ארגוניים ומחלקתיים

שינוי בתפיסת ה- "אני" של העובדים ושל
ההנהלה

יצירת הזדהות עם החזון והאסטרטגיה של
הארגון

ניהול זמן

ניהול מעגלי השפעה

IT מערכות מחשוב

סקירת סיכונים והתאמת מערכות אבטחת

מידע

תכנון, אומדן וביצוע עבודות תשתיות

IT הטמעת מערכות 

SAP -ו PRIORITY כמו

הכשרות מקצועיות והדרכות בהכרת המחשב
OFFICE לרבות תוכנות ה

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני

הגדרת חזון של הארגון, בניית תכניות
אסטרטגיות, הגדרה והטמעה של תרבות
ארגונית

 

 חיזוק מנהלים במילוי תפקידם

הגדרת יעדים ומדדי ניהול והצלחה

בנייה של מערכות בקרה ארגוניות

בנייה ויישום של שאלוני משוב לעובדים ולדרג
הניהולי והפקת לקחים. טיפול בתופעות של
נשירת עובדים ושחיקה במקומות עבודה

יצירת אווירת עבודה בריאה, יעילה, יצירתית
ומהנה

ייעוץ בנקאות וייעוץ פיננסי NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

 בנקאות וייעוץ פיננסי

ניתוח צורכי אשראי לחברות ועסקים

 

הגשת בקשות אשראי

ייעוץ משכנאות

בדיקת והוזלת עלויות

ייצוג לקוחות מול הבנקים

גישור לקוח-בנק, גישור עסקי

הבנת המשמעות של הדו"חות הכספיים על ההתנהלות הבנקאות

ייעוץ עסקי וכלכלי NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

ייעוץ עסקי וכלכלי

תכניות עסקיות, השגת מענקים מהמדינה
בתחומים שונים, עריכת חקר שוק והיתכנות
עסקית

בדיקת כדאיות כלכלית

תקציב ובקרה

שירותי הנהלת חשבונות

ייעוץ וליווי פיננסי לרבות הבראת עסקים