מודל הניהול ההוליסטי על פי מקנזי


מודל ארגוני המושתת על ראיה הוליסטית של ארגון, משווה את הארגון לגוף האדם - המתפקד רק כאשר כל האיברים עובדים בסינרגיה.המודל של מקנזי (McKinsey) לניהול אפקטיבי של ארגון, מושתת על התפיסה ההוליסטית הרואה את הארגון כיחידה שלמה, קוהרנטית, המתפקדת רק כאשר כל האיברים מתפקדים בסנכרון מלא. המחקר מבוסס על מחקרו של אנתוני אתוס (Anthony Athos) מ-1981, אז בחן את סוד הצלחת הארגונים ביפן (The art of Japanese management).

מודל הניהול ההוליסטי מורכב מ-7 חלקים, כל אחד חיוני בפני עצמו וכחלק מהכלל, כאשר ללא קיומם של 7 המרכיבים או האיברים ביחד, הארגון לא יוכל להתנהל בצורה אופטימלית.מודל הניהול ההוליסטי של מקנזי משמש ארגונים אשר:

 פניהם לעבר שינוי ארגוני

• ארגונים חדשים בתהליך הקמה וחיפוש אחר זהות ארגונית

• מנהלים אשר מבקשים לבדוק את עצמם, תוך כדי עשייה. מודל זה משמש מעין 'מפת דרכים'


מודל הניהול ההוליסטי – 7 המרכיבים:

1. עקרונות משותפים: אסופה של עקרונות, ערכים, קווי מתאר המרכיבים את הזהות הארגונית, את ה'אני מאמין' של החברה.

2. אסטרטגיה: תכנית אופרטיבית מוכוונת יעדים, במטרה להגיע למטרה.

3. מבנה ארגוני: הדרכים בהם הארגון יפעל במטרה להשיג מטרות. כאן נכנסים למשוואה מודלים של חלוקת תפקידים, מבנה היררכי והגדרת ערוצי תקשורת בין מחלקות, אופקיים ואנכיים.

4. מערכתיות: כדי ליישם מודלים תיאורטיים הלכה למעשה, יש צורך בהגדרות מערכי עבודה, רוטינה, שיטות עבודה ומחקר, כלי עבודה ועוד. כאן מוגדרים אלמנטים כגון: שיטות גיוס, מודלים לקידום, כלים להערכות עובדים ועוד.

5. מצבת כוח אדם: מניית עובדי הארגון תוך שיוכם לקבוצות, הגדרת תפקידים, תוך התייחסות לכישורים וליכולות.

6. סגנון: הסגנון הניהולי של הארגון כגוף בעל זהות אחת. לדוגמא: שיטת ניהול ישירה, שיטת ניהול תומכת, שיטת ניהול מכוון תוצאות ועוד.

7. כישורים: הגדרת הכישורים הקיימים בארגון ככלל, כמכלול כישורים ארגוניים. דוגמא: הארגון הינו בעל כישורי ניתוח מערכות מידע, אפיון צרכי לקוח בתחום של מערכות מידע והטמעת מערכות מידע אצל הלקוח.המודל הניהולי של מקנזי הוא כאמור מודל הוליסטי, המתבסס של שיטת הריפוי ההוליסטית בה הגוף הוא יחידה אחת שלמה. כדי שהיחידה תעבוד כל האברים צריכים לעבוד ולעבוד יחדיו.

השיטה מחזירה את המיקוד לארגון כיחידה בפני עצמה. המודל הזה יש ביכולתו להוסיף ראיה רחבה ואף חדשה לארגונים בהם ההשקפה היא פרטנית, ארגונים גדולים ורב לאומיים אשר בהם כל יחידה עובדת עומדת בפני עצמה, עד הרמה הפרטנית ביותר.

בעידן של חוזי עבודה אישיים, יעדים אישיים או מחלקתיים, ירידה לרזולוציות נמוכות ובדיקת כל עובד בארגון ב'פינצטה', המודל ההוליסטי מאפשר נקודת מבט רחבה, כללית ומקצועית לא פחות, שכן המודל מבוסס על שיטת ריפוי עתיקת ימים שהוכיחה את עצמה חזור והוכח.


99 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול