Recordable

Relevant

Time

Attainable

Evaluate

Manageable

our vision is

our vision is

S.M.A.R.T.E.R.S

Satisfactory

S.M.A.R.T.E.R.S

Specific

אודות המשרד

משרד לייעוץ כלכלי ופיננסי לעסקים ולמשקי בית.

המשרד מספק שירותים מקצועיים, מותאמים ללקוח תוך שימת דגש על חווית התהליך ועם מחויבות לתוצאות. התהליכים והשירותים שאנו מובילים הינם ייחודיים, יצירתיים ותפורים למאפייני העסק ו/או המשפחה.

משרדנו בעל ניסיון רב שנים בתחומים העסקיים, הבנקאיים והפיננסיים שנצברו במשך שנים רבות.

הידע הרב תחומי ורמת המקצועיות והמקצוענות ליכולת הבנה וניתוח מעמיקים וייחודיים לצורכי הלקוח ובניית פתרונות מערכתיים ייחודיים.


למשרד ניסיון רב בביצוע ניתוח עסקי וכלכלי לעסקים מענפי התעשייה, המסחר והשירותים השונים והוא מצטיין בעבודה איכותית ומסירות רבה ללקוחותיו. בין לקוחותינו נמנים לקוחות רבים מתחומים שונים כגון: רשויות מקומיות, עמותות, חברות מסחריות, חברות תעשייתיות, גופים ציבוריים ואנשים פרטיים.

? למה אנחנו

זמינות

התאמה לצורכי לקוח

למידה והתעדכנות מתמדת

מעקב

רמת מקצועיות גבוהה

גמישות

ניסיון נצבר

הון אנושי איכותי