תשובות לרואי החשבון ואנשי העסקים תחת משבר הקורונה


NCG ייעוץ ארגוני ועסקי

לאור ריבוי הפניות, השאלות והבירורים בעניין התנהלות העסקים הקטנים והבינוניים בצל "משבר

הקורונה", ערכתי יחד עם צוות משרדנו NCG מספר בירורים בקרב הבנקים: לאומי, הפועלים

ומרכנתיל בהם עשיתי את הבדיקה והבירור.


ולהלן המסקנות אליהן אני הגעתי:


1. מי שניהל את חשבונו לפני המשבר באופן המשביע את רצון הבנק, ככל הנראה יזכה

לתמיכתו של הבנק בכדי שיעבור את התקופה הזו בלי נזק. אין זו הבטחה ולבנק תמיד

תעמוד הזכות החוקית להפעיל את שיקוליו המקצועיים למי וכמה- אם בכלל- להעמיד

אשראי זמני או לתקופה ממושכת.

2. עסקים שניהלו את חשבונותיהם באופן "מקרטע" ייבדקו תחת זכוכית מגדלת. שוב כל

מקרה לגופו של עניין. ככל הנראה, עסקים כאלה יתקשו לגייס אשראי חדש ותקופת

המשבר תורגש באופן הקשה ביותר.

3. בנק ישראל פנה ופונה אל כל העסקים בקריאה לשמור על מסגרות האשראי ככל האפשר,

לכבד התחייבויות לרבות כיבוד שיקים ופירעון הלוואות כסדרן. המשמעות, אם הלקוחות

לא ינהגו כך, דרגת הסיכון שלהם תעלה ודירוג האשראי ייפגע ואז יתקשו לגייס אשראי

חדש בעתיד.

בנק ישראל לא סיפק מענה לסוגיית "דרגות הסיכון" האלו ולא דרש מחברות הדירוג

להקפיא את המודלים של הדירוג עד חלוף המשבר.

4. במידה ויוכרז "מצב חירום כלכלי" במדינה, בנק ישראל ישקול את גריעת ואי ספירת

השיקים החוזרים בתקופה זו ממניין השיקים החוזרים לפי חוק שיקים ללא כיסוי,

תשמ"א-1901 .


אז מה לעשות:


1. כל בעל עסק (וגם משקי בית פרטיים) צריכים תמיד ובמיוחד בתקופת משברים, לנהל

תזרים מזומנים מבוסס עודפי נזילות (הוצאות פחות מההכנסות) אחרת תהיה בעיה רצינית

לעבור את המשבר. מי שאינו יודע איך או לא עבד עד היום בצורה שכזו, יוכל לפנות ליועצים

המומחים בנושא.

2. לבחון את האפשרות לבקש הלוואה בערבות המדינה – מסלול קורונה- ולהגיש בקשה

במסלול מזורז לאחד מארבעת הבנקים: מרכנתיל דיסקונט , לאומי, מזרחי טפחות

והבינלאומי הראשון.

3. לבחון למידה וניתוח של המצב העסקי ולהגיש בקשת אשראי כוללת- לאו דווקא הלוואה

ב ערבות המדינה- לבנק שלו בכדי לנסות לעבור את תקופת המשבר הזו.

4. לנסות לדחות תשלומים בלתי חיוניים.

5. לא להיכנס להשקעות מכל סוג שהוא כי זה ייחשב כהרפתקה מסוכנת ובלתי מחושבת.

6. ביצוע גביה – ככל הניתן- של הכספים המגיעים לכם, אפילו בשיקים דחויים.

7. זאת ההזדמנות להתייעל בעבודה: ללמוד את נקודות החולשה והחוזק של העסק, לאפיין

את שווקי היעד האמתיים שלכם, לסנן לקוחות "בזבזני" זמן ומשאבים.

8. להיפטר ממלאי "מת" או איטי ומעובדים מיותרים. זה הזמן להתחיל לנהל עסק "רזה"

ויעיל.

9. לבקש דחייה של תשלומי הלוואות ו/או משכנתאות לתקופה שלא תפחת מחמישה חודשים

(לא שלושה כפי שהאוצר מציע) כדי שנוכל להתקרב ככל האפשר אל סוף תקופת המשבר

ותחילת ההתאוששות.

10. להגיש בקשה לבנקים למחזור הלוואות להפחתת עומס התשלומים החודשי.

11. ניתוח רווחיות העסק מחדש. עסקים רבים מרוויחים אך לא מספיק.


לכל שאלה או בירור, הנכם מוזמנים להתקשר אלינו.


17 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול